Actualiteiten

Voor bedrijven die op korte termijn een VCA 1-ster certificaat nodig hebben kan KVM consult een begeleidingstraject aanbieden waarbij in ca. 4 maanden het VCA certificaat kan worden behaald. In de eerste maand wordt een VGM zorgsysteem opgezet dat is afgestemd op de bedrijfsactiviteiten. Ook worden de RIE en functie-RIE verzorgd en wordt geïnventariseerd welke opleidingsbehoefte er nog is.

Tevens wordt een certificerende instelling gezocht die past bij het bedrijf. In de tweede maand wordt het systeem geïmplementeerd en worden de leidinggevende en uitvoerende medewerkers begeleid bij het invullen van VCA-vereisten, zoals bijvoorbeeld keuringen en (werkplek)inspecties en de vereiste registraties. In de derde maand wordt het systeem intern geaudit. Aansluitend wordt samen met de directie de directiebeoordeling uitgevoerd. In de vierde maand worden de eventueel nog noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd en kan (nadat het systeem aantoonbaar 3 maanden functioneert) de certificeringsaudit worden uitgevoerd door de gecontracteerde certificerende instelling. Neem voor meer informatie contact op.