Actualiteiten

De beoogde wijziging van de Regeling bodemkwaliteit van 1 april 2018 is uitgesteld. Dit betekent dat de verschillende gewijzigde normen pas later van kracht zullen worden. Ook de wijziging m.b.t. de inzet van assistenten bij monsterneming en veldwerk is hiermee weer vertraagd. Een nieuwe datum voor de wijziging is nog niet bekend.

Zie voor meer informatie het artikel op de website van Bodem+.