Actualiteiten

Het CCvD Bodembeheer van SIKB heeft recentelijk het document ‘Essentiële eisen ILT-toezicht; Essentiële eisen voor publiek toezicht op de erkenningsregeling bodembeheer door Inspectie Leefomgeving en Transport’ vastgesteld.

De daarin opgenomen eisen zijn uit bestaande documenten geselecteerd door het Ministerie I&M, in samenwerking met ILT, opdrachtgevers en onder toezicht van ILT gestelden. Het document gaat de basis vormen voor ILT-toezicht bij bodemwerkzaamheden.Het document wordt van kracht door opname in de Regeling Bodemkwaliteit. Naar verwachting is dit 1 september a.s.

Zie voor meer informatie het betreffende Artikel op de website van het SIKB