Actualiteiten

De grenswaarde voor amfibole asbest wordt met ingang van 1 januari 2017 gelijk getrokken met die voor chrysotiel en gaat van 10.000 vezels per kubieke meter naar 2000 vezels per kubieke meter. De vreemde situatie dat de grenswaarde voor amfibole asbest hoger was dan voor chrysotiel komt hiermee te vervallen. Ook wordt een wijziging doorgevoerd in de risicoklasse bij asbestverwijdering. Klasse 3 vervalt. Wel wordt een klasse 2a toegevoegd.

Overigens wordt op termijn nog steeds gestreefd naar een verdere verlaging van de grenswaarde naar de eerder geadviseerde 300 vezels per kubieke meter. Over 5 jaar zal geƫvalueerd worden of een verdere verlaging mogelijk is.

Zie voor meer informatie de publicatie in de staatscourant.