Actualiteiten

Op 18 juli 2018 is door Rijkswaterstaat een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze is op 9 juli 2018 in werking getreden. Bij deze wijziging is o.a. de voetnoot in bijlage C aangepast, waardoor weer ruimte aanwezig lijkt te zijn voor assistentie in het veld en het opleiden van nieuwe medewerkers.

De volledige wijziging (publicatie in de Staatscourant) is HIER te vinden.

In oktober 2018 wordt een volgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit verwacht waarin de nieuwe versies van de BRL SIKB normen zullen worden opgenomen.