• 1
  • 2
  • 3

Welkom op de website van KVM consult

Advies en ondersteuning op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu.

BRL SIKB 2000: Bodemonderzoek
BRL SIKB 6000: MKB (2 dagen)
BRL SIKB 7000: Bodemsanering
NEN 5717 en 5720: Waterbodem
NEN 5707: Asbest in Grond
Intern auditor (ISO / BRL SIKB)
NEN Veiligheidsladder
Cursussen op maat
Kwaliteit (ISO9001)
Veiligheid (VCA)
Veiligheidsladder NEN
Milieu (ISO14001)
Arbo
BRL SIKB

Inventarisatie bedrijfsrisico's
Veiligheidsladder NEN
Veiligheidskundige ondersteuning
ARBO en preventiemedewerker

Actuele cursusdata

Basiskennis bodemsanering (MKB dag 1) 23-01-2020
Milieukundige begeleiding (MKB dag 2) 30-01-2020
Bodemsanering: BRL SIKB 7000 06-02-2020
Veldwerk (theorie en praktijk): 2001 + 2002 11-02-2020
Veldwerk (theorie en praktijk): 2018 12-02-2020
Veldwerk (theorie en praktijk): 1001 13-02-2020
Asbest in grond / NEN 5707 (theorie) 05-03-2020
CROW 400 12-03-2020
Basiskennis bodemsanering (MKB dag 1) 19-03-2020
Milieukundige begeleiding (MKB dag 2) 26-03-2020
Intern auditor ISO + BRL 31-03-2020
Waterbodemonderzoek NEN5720 n.t.b.
Mechanisch boren BRL SIKB 2100 op verzoek
Veiligheidsladder: basiskennis (trede 2 + 3) op verzoek
Veiligheidsladder: verdieping (meten en verbeteren) op verzoek