• 1
  • 2
  • 3

Welkom op de website van KVM consult

Advies en ondersteuning op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu.

BRL SIKB 2000: Bodemonderzoek
BRL SIKB 6000: MKB (2 dagen)
BRL SIKB 7000: Bodemsanering
NEN 5717 en 5720: Waterbodem
NEN 5707: Asbest in Grond
Intern auditor (ISO / BRL)
Cursussen op maat
Kwaliteit (ISO9001)
Veiligheid (VCA)
Veiligheidsladder NEN
Milieu (ISO14001)
Arbo
BRL SIKB

Inventarisatie bedrijfsrisico's
Veiligheidsladder NEN
Veiligheidskundige ondersteuning
ARBO en preventiemedewerker

Actuele cursusdata

Milieukundige begeleiding (dag 1) 30-08-2018
Milieukundige begeleiding (dag 2) 06-09-2018
Bodemonderzoek: BRL SIKB 2000 13-09-2018
Bodemsanering: BRL SIKB 7000 26-09-2018
Asbest in grond / NEN 5707 27-09-2018
Intern auditor ISO9001 / BRL SIKB 03-10-2018
Milieukundige begeleiding (dag 1) 01-11-2018
Milieukundige begeleiding (dag 2) 08-11-2018
Waterbodemonderzoek NEN 5720  
Nieuwe CROW P400 (1/2 dag) nog te bepalen
Mechanisch boren BRL SIKB 2100 nog te bepalen