• 1
  • 2
  • 3

Welkom op de website van KVM consult

Advies en ondersteuning op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu.

BRL SIKB 2000: Bodemonderzoek
BRL SIKB 6000: MKB (2 dagen)
BRL SIKB 7000: Bodemsanering
NEN 5717 en 5720: Waterbodem
NEN 5707: Asbest in Grond
Intern auditor (ISO / BRL)
Cursussen op maat
Kwaliteit (ISO9001)
Veiligheid (VCA)
Veiligheidsladder NEN
Milieu (ISO14001)
Arbo
BRL SIKB

Inventarisatie bedrijfsrisico's
Veiligheidsladder NEN
Veiligheidskundige ondersteuning
ARBO en preventiemedewerker

Actuele cursusdata

Asbest in grond / NEN 5707 24-01-2019
Milieukundige begeleiding (dag 1) 05-02-2019
Milieukundige begeleiding (dag 2) 07-02-2019
CROW 400 21-02-2019
Intern auditor ISO 9001 / BRL SIKB 07-03-2019
Waterbodemonderzoek NEN 5720 14-03-2019
Bodemsanering BRL SIKB 7000 21-03-2019
Veiligheidsladder (basiskennis) 28-03-2019
Veiligheidsladder (verdieping) 04-04-2019
Milieukundige begeleiding (dag 1) nog te bepalen
Milieukundige begeleiding (dag 2) nog te bepalen
BRL SIKB 2000 (Veldwerk) op verzoek
Mechanisch boren BRL SIKB 2100 op verzoek